Otrzymaliśmy akredytację!

Z ogromną radością i dumą informujemy, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wyniku konkursu wniosków przyznała Katolickiej Szkole Podstawowej akredytację w akcji 1 „ Mobilność uczniów i kadry w sektorze Edukacja Szkolna”.  

Akredytacja ta pozwoli naszym uczniom na liczny udział w międzynarodowych projektach językowych, co wpłynie na dalszy rozwój ich kompetencji językowych i pozwoli na zdobywanie wiedzy o kulturze Europy.  

Niech no tylko minie pandemia …