O naszej szkole

Zespół Szkół Katolickich w Zabrzu to:

Zespół szkół zlokalizowany jest w Zabrzu - Mikulczycach, przy ulicy Tarnopolskiej.

Baza szkoły to 2 niedawno wyremontowane budynki znajdujące się na dużym, ogrodzonym terenie, zapewniające optymalne warunki bezpieczeństwa dla uczniów. Budynek jest cały czas zamknięty, a wejście do niego monitorowane. Na terenie szkoły znajduje się duże boisko sportowe, parking dla autobusów dowożących uczniów do szkoły oraz parking dla rodziców.

Szkoła prowadzi 21 klas, do których uczęszcza około 340 uczniów. Budynki wyposażone są w 2 sale do zajęć gimnastycznych, stołówkę, nowoczesną pracownię informatyczną, bibliotekę z kawiarenką internetową, klasy multimedialne oraz szereg dobrze wyposażonych pracowni.

Uczniowie szkoły od lat osiągają najwyższe wyniki nauczania, potwierdzone egzaminami zewnętrznymi. Według oficjalnych danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum od roku 2002 nieprzerwanie znajduje się w strefie najwyższych wyników w Polsce osiąganych na sprawdzianie po 6-tej klasie oraz egzaminach końcowych gimnazjum.

Na podstawie badań wyników nauczania przeprowadzonych przez Centralną Komisję Edukacyjną za lata 2006 - 2008  nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do najwyższej grupy "szkół sukcesu".

Szkoła korzysta ze środków unijnych przy realizacji wielu projektów w kraju i za granicą. W ramach projektu "Aktywny w szkole - aktywny w życiu"  współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami poszczególnych szkół.