Metoda TOMATISA®

W Zespole Szkół Katolickich jako jedyni w Zabrzu stosujemy Metodę Tomatisa®

Metoda Tomatisa® to naturalny sposób stymulacji neurosensorycznej. Stosowane w niej programy słuchowe modyfikują muzykę i głos w czasie rzeczywistym, tak by zainteresować mózg i rozwijać zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze. Metoda Tomatisa®, opracowana przez francuskiego lekarza i naukowca, Alfreda Tomatisa, wykorzystuje najnowsze technologie i wysokie umiejętności specjalistów, którzy ukończyli szkolenia z jej stosowania.

 

Metoda TOMATISA zyskuje w Polsce coraz większą popularność.

OBSZARY ZASTOSOWANIA METODY TOMATISA:

 enlightenedTRUDNOŚCI SZKOLNE

młodszy wiek szkolny

 

 •  trudności grafomotoryczne (rysowanie, malowanie,wycinanie,itp),
 •  trudności z analizą i syntezą słuchową głosek, sylab, wyrazów,
 •  trudności w nabywaniu podstawowych  umiejętności  czytania i pisania,  
 •  trudności z wykonywaniem zadań związanych z orientacją przestrzenną, (np. zaburzenia  lateralizacji, pomyłki prawo- lewo),
 •  konieczność wielokrotnego powtarzania poleceń.

starszy wiek szkolny

 

 •  trudności w czytaniu ze zrozumieniem,
 •  problemy związane z komunikowaniem się pisemnym, rozplanowaniem notatki,
 •  ograniczenia umiejętności poczucia rytmu oraz sekwencyjności (np. nieumiejętność zapamiętania tabliczki mnożenia)
 •  wolniejsze  tempo pracy na lekcji,
 •  trudności matematyczne,
 •  nieadekwatne oceny w szkole w porównaniu z wysiłkiem włożonym na naukę w domu.

 

enlightenedTRUDNOŚCI KOMUNIKACYJNE I LOGOPEDYCZNE

enlightenedTRUDNOŚCI Z KONCENTRACJĄ UWAGI I NADWRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ

enlightenedTRUDNOŚCI MOTORYCZNE I  KOORDYNACJA  RUCHOWA

enlightenedTRUDNOŚCI EMOCJONALNE: OBNIŻENIE NASTROJU, STRES

enlightenedPRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH

 

Metoda Tomatisa oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych, odpowiedzialnych za dekodowanie i analizę dźwięków a także na koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową czyli  procesów, od których zależy sprawne nabywanie różnorodnych umiejętności szkolnych.  Trening słuchowy ma na celu skrócenie czasu analizy informacji dźwiękowej w wyniku czego znacznie poprawia się pamięć, koncentracja i uwaga a co za tym idzie -zdolność efektywnego uczenia się.