eTwinning w szkole

Program eTwinning  europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

 

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami biorącymi udział w eTwinning Plus – są to placówki z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską – Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

 

 

 

W Zespole Szkół Katolickich w ramach eTwinningu realizujemy nastepujące projekty:

 

Projekty dla uczniów:

Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna - moje miejsce w Zjednoczonej Europie

Projekt  Erasmus+ "Come my friend, get to know our culture"

Projekt Erasmus+ "Variety is the Spice of Life"

Projekty dla Kadry Szkolnej:

Śladem wybitnych Europejczyków. Kształtowanie europejskiej tożsamości uczniów poprzez doskonalenie ich kompetencji językowych.

W Zespole Szkół Katolickich w ramach eTwinningu zerealizowano nastepujące projekty  międzynarodowe:

Projekty dla uczniów:

Projekt angielsko - matematyczny w Katolickiej Szkole Podstawowej

„Maths in my small world” - projekt angielsko-matematyczny klas czwartych

Międzynarodowy Projekt Comenius 1.1 „Literackie miasta Europy”

Projekt "English across the curriculum"

THE MULTIPLICATION EXHIBITION

YOUNG EUROPEAN FRIENDS

TIK nie gryzie!

Projekt realizowany w ramach Socrates Comenius 1.1 w latach 2006 - 2009

Międzynarodowy Projekt poświęcony ochronie środowiska - Global Enviromental Youth Connection

Projekt dla British Broadcast Corporation

Projekt korespondencyjny z Francją, Holandią i Turcją

Projekt matematyczny realizowany ze szkołą w Ipswich

The Internet and young learners

Through my window

Wymiana ze szkołą w Herchen

Wymiana szkolna ze szkołą w Rheinbergu w Niemczech

Wymiana międzyszkolna z Gimnazjum H.Hesse z miejscowości Calw w Niemczech

Projekty dla Kadry Szkolnej:

Projekt „Młodzi -spadkobiercami dorobku europejskiego”

 

Wybranie certyfikaty uzyskane przez Kadrę Zespołu  Szkół Katolickich 

 

 

Szkolenia dla nauczycieli:

 

Pani Beata Tarczałowicz - Leończyk, nauczycielka KSP, na szkoleniu dotyczącym eTwinningu oraz wykorzystania narzędzi TIK, w Hiszpanii(Gran Canaria)  w czasie realizacji  projektu" Come my friend to know our culture".

 

Ambasadorka eTwinningu w Hiszpanii prowadząca szkolenie dla nauczycieli.