Zachęcamy do odpisu 1% podatku na rzecz Szkoły

Darmowy Program PIT

Szanowni Państwo,

przed nami kolejny rok rozliczenia podatku dochodowego, a co za tym idzie możliwość odprowadzenia 1% na potrzeby remontowe Szkoły. W roku bieżącym zamierzamy przeznaczyć zdobyte środki na sfinansowanie ekranów akustycznych do wyciszenia jadalni oraz na kontynuację modernizacji drugiego budynku szkolnego. Ponieważ są to przedsięwzięcia kapitałochłonne, dlatego bardzo serdecznie prosimy o aktywne włączenie się w akcję oddawania i pozyskiwania 1% na rzecz naszej Szkoły.

Jak mogę przekazać mój 1%?

Udostępniamy darmowy program do rozliczenia podatku, który sam zatroszczy się, aby 1 procent Twojego podatku został nam przekazany. Kliknij w baner na górze strony, a przeglądarka przeniesie Cię do programu, w którym rozliczysz podatek. 

Dlaczego warto?

Fundacja na Rzecz Szkół Katolickich w Zabrzu, która prowadzi szkołę, jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Z przekazanego odpisu od podatku skorzystają nasze dzieci. 

To naprawdę nic nie kosztuje

Nie jest to darowizna ani ulga. Jest to Wasza decyzja, że na rzecz wybranej przez Was Organizacji Pożytku Publicznego, zamiast do budżetu państwa, trafi 1% należnego podatku dochodowego.

Pełna anonimowość

Pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji przez Urząd Skarbowy zbiorczo, bez informacji o osobach i wielkości przekazanych przez nie odpisów.

Prostota

Wystarczy w standardowym formularzu rocznego zeznania podatkowego (PIT), którego używasz każdego roku, wypełnić rubrykę "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)". Są to trzy pola, w które wpisujesz:

  • Nazwa OPP: FUNDACJA NA RZECZ SZKÓŁ KATOLICKICH
  • Numer KRS: 0000032332
  • Wnioskowana kwota: max 1% podatku od dochodu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

Resztą zajmie się fiskus, który przekaże nam 1% Twojego podatku. Tylko pod jednym warunkiem - że formularz złożysz w ustawowym terminie. Nie złożenie formularza w ustawowym terminie spowoduje, iż fiskus nie przekaże nam podatku.

Pamiętaj: 1% podatku może przekazać każda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatku dochodowego (uzyskująca przychody z wynagrodzeń, rent, emerytur itp.), w tym również prowadzący działalność gospodarczą i opodatkowani według zasad ogólnych, w formie ryczałtu oraz według stawki liniowej 19%.

Darmowy Program PIT Program do rozliczania podatku

Zapraszamy do użycia darmowego programu do rozliczania podatku. Program sam zadba, aby 1 procent Twojego podatku został przekazany na naszą szkołę (kliknij na obrazek po prawej).

I jeszcze jedno, bardzo ważne

Przekonaj do tego całą Twoją Rodzinę i wszystkich Znajomych.

Dziękujemy w imieniu własnym i wszystkich dzieci!