Trening EEG Biofeedback

Trening EEG Biofeedback to efektywna, innowacyjna i nieinwazyjna metoda umożliwiająca „ćwiczenie” mózgu

 

Dzięki niej skutecznie zniwelujesz takie problemy jak:

•     kłopoty z pamięcią, zaburzenia koncentracji, spowolniony tok myślenia, ograniczona kreatywność;

•     nieśmiałość, nerwica, stany lękowe, fobia, agresja, ADHD;

•     stres, przemęczenie, bezsenność, ból głowy;

•     trudności w nauce, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, ADD.

 

Czym jest terapia EEG Biofeedback?

Trening EEG Biofeedback to metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Jest to jedna z najlepszych metod, pozwalających na wyuczenie mózgu i jego podstawowych funkcji oraz naukę kontrolowania reakcji własnego organizmu. Metoda została stworzona w latach sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jest stosowana od ponad dwudziestu lat.

Zasadą działania EEG Biofeedback jest odbiór sygnału z mózgu przez elektrodę, przekazanie sygnału do pacjenta w formie graficznej oraz przekazanie sygnału do terapeuty w celu ustawienia korzystnych parametrów pracy fal mózgowych. Wytworzenie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego uruchamia proces uczenia się pozytywnych wzorców poprzez wzmacniane i hamowane odpowiednich częstotliwości.

Dla kogo terapia EEG Biofeedback?

Dzieci

•     zaburzenia koncentracji i pamięci

•     trudności w nauce, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia

•     nadpobudliwość

•     stres, lęki, fobie

•     nieśmiałość, brak pewności siebie

•     zachowania agresywne

•     zwolnienie toku myślenia, zapamiętywania

•     obniżona kreatywność

•     słabe wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji uwagi (sport, muzyka)

•     trudności w nauce języków obcych

Co można zyskać dzięki terapii EEG Biofeedback?

•     wydajniejsza, efektywniejsza praca, lepsze wyniki

•     pewność siebie, spokój wewnętrzny

•     nauka umiejętności wchodzenia w stan relaksacji

•     redukcja napięcia oraz poprawa nastroju

•     rozwój/wzrost kreatywności

•     poprawa planowania, lepsza organizacja

•     sprawniejsze podejmowanie decyzji

•     skrócenie czasu reakcji, jasność umysłu

•     poprawa jakości snu

•     poprawa pamięci i koncentracji uwagi

•     poprawa wyników w nauce

•     poprawa wyników w sporcie

•     łatwiejsze przyswajanie języków obcych