Szkoła Zarządzająca Wiedzą

Cel: wdrażanie elementów efektywnego uczenia się, jak: planowanie nauki, pozyskiwanie wiedzy z różnych źródeł, twórcze myślenie prezentacja, ocena i samoocena.

Adresat: od IV klasy do liceum.

Czas: w trakcie trwania nauki szkolnej. 

   Licencja uprawniająca do udziału w programie