Szkoła Sukcesu

 W ramach projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej realizowane są w ostatnich latach "Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)".

Mając świadomość problemów, na które może napotkać zastosowanie metody EWD w polskim systemie oświaty, Centralna Komisja Egzaminacyjna powołała zespół badawczy, stawiając przed nim cel dobrego ich rozpoznania oraz zaproponowania adekwatnych do polskich warunków oświatowych rozwiązań. W roku 2009 zespół opublikował trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Zostały one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej.

W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania.

Poniżej podajemy wyniki EWD dla Gimnazjum Katolickiego opracowane przez zespół powołany przez Centralną Komisję Edukacyjną.

 

Wyniki Katolickiego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego

Część humanistyczna

Pozycja Gimnazjum Katolickiego w Zabrzu, ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 65.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

Część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja Gimnazjum Katolickiego w Zabrzu ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006-2008.

Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 65.
95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?