Wyniki egzaminu ósmoklasisty!

Jesteśmy bardzo dumni z wyników, jakie uzyskali uczniowie klasy ósmej Katolickiej Szkoły Podstawowej!

Gratulujemy i życzymy zrealiozowania planów!