Podręczniki dla klas szkoły podstawowej

Uczniowie otrzymują podręczniki bezpłatnie na początku roku szkolnego, poza religią, którą należy zakupić samodzielnie.