Bądź gotowy dziś do drogi… rozpoczęcie turystycznego sezonu łazikowego

Bądź gotowy dziś do drogi… rozpoczęcie turystycznego sezonu łazikowego

W piątek, 24 marca 2017r. Rozalia Zemła , uczennica klasy 5a Katolickiej Szkoły Podstawowej, przedstawicielka naszego Szkolnego Klubu Krajoznawczo- Turystycznego  wyśpiewała   1 miejsce
 na II Miejskim Konkursie Piosenki Turystycznej  i  Poetyckiej „Swoją Drogą”.  Rozalko, gratulujemy Ci i dziękujemy, ponieważ  właśnie dzięki Tobie wspaniale rozpoczynamy  11 sezon szkolnego łazikowania!
 

8.04.2017 w sobotę  Łaziki  wyruszają  na beskidzki szlak, aby zdobyć Trzy Kopce Wiślańskie. Lista uczestników już prawie pełna…

 Anna Zawada-Michalska, opiekun SKKT ŁAZIKI.