Rekrutacja

  Kryteria przyjęć do czteroletniego Katolickiego Liceum po szkole podstawowej

  Dla uczniów spoza Katolickiej Szkoły Podstawowej:

  • średnia ocen minimum 3,5 na świadectwie ukończenia klasy VII oraz ocen z pierwszego półrocza klasy VIII,
  • co najmniej dobra ocena zachowania,
  • wyniki z próbnego egzaminu ósmoklasisty,
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej kandydata i co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) z dyrektorem KLO.

  MOŻESZ UCZYĆ SIĘ ZA DARMO!

  Wiadomość dla tych, którzy nie chcą być przeciętniakami, mają ambicje i pragną być KIMŚ! Jeżeli zależy Ci na bardzo dobrym przygotowaniu do studiów w atmosferze spokoju, radości oraz pełnego zaufania do nauczycieli i kolegów, a nie stać Cię na czesne, to możesz się ubiegać o stypendium na czteroletni okres nauki w naszym liceum pod warunkiem, że spełniasz następujące wymagania:

  • na koniec odpowiednio klasy VIISP otrzymałeś świadectwo z paskiem,
  • masz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
  • dyrektor szkoły, wychowawca lub proboszcz parafii, do której należysz, wystawił Ci bardzo dobrą opinię,
  • osiągnięcia w konkursach mile widziane.

  Po dalsze informacje zadzwoń do sekretariatu szkoły (Kontakt). 

  Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • ankieta ucznia,
  • świadectwo ukończenia klasy siódmej  – do wglądu,
  • oceny z półrocza klasy VIII, potwierdzone przez dyrektora szkoły,
  • dyplomy i zaświadczenia związane z indywidualnymi osiągnięciami ( jeśli uczeń takie posiada),
  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kartę zdrowia.

  Dla absolwentów Katolickiej Szkoły Podstawowej:

  • średnia ocen minimum 3,5 z pierwszego półrocza klasy VIII,
  • co najmniej dobra ocena zachowania,
  • ilość punktów z próbnego egzaminu ósmoklasisty.

  W przypadku ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej, który nie spełnia tylko jednego z ww. kryteriów uczeń lub jego rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły po spełnieniu następujących wymagań:

  • podanie rodziców do dyrektora szkoły,
  • wniosek wychowawcy do rady pedagogicznej,
  • pozytywna uchwała rady pedagogicznej podjęta na konferencji klasyfikacyjnej kończącej II semestr.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • ankieta ucznia,
  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kartę zdrowia..

  W przypadku, gdy dziecko dołącza do już istniejącej klasy, o jego przyjęciu decyduje dyrektor na podstawie wyniku (przeprowadzonego w naszej szkole) testu sprawdzającego wiedzę.

  Pliki do pobrania: